سرطان دموكراسي!

سرطان دموكراسي!

1- پاپ رهبر مسيحيان جهان در مجمع سالانه كاتوليك‌هاي جهان بي‌تفاوتي مردم را سرطان دموكراسي ناميده و گفته ؛ «دموكراسي در جهان وضع خوبي ندارد.»(1)
او به چهار نكته كليدي اشاره كرده و نگراني‌هاي خود را فهرست كرده است:
الف- مردم رأي نمي‌دهند من نگران اين اتفاق هستم.
ب- بحران دموكراسي، ملت‌ها را گرفتار كرده است.
ج- قطبي‌سازي‌ها، دموكراسي‌ها را تهديد مي‌كند.
د- سياست‌هاي پوپوليستي دموكراسي‌ها محروم شده‌اند.
بيش از دو قرن است سخن از حكومت مردم و مردم‌سالاري است. فيلسوفان سياسي غرب دموكراسي را تنها گزينه حكمراني خوب مي‌دانند. عقلانيت سياسي همين شيوه را مي‌پسندد. قرار است در مردم‌سالاري ، حاكم از ميان آرايي كه به صندوق‌ها ريخته مي‌شود انتخاب شود، نه چكاچك شمشيرها ! همه به اين نتيجه بايد ملتزم باشند.
غرب با ظهور انقلاب اسلامي اعلام كرد ؛ نتيجه دموكراسي اگر منافع غرب را تهديد كند يا قدرت غرب و سلطه سرمايه‌داران را محدود كند را نمي‌پذيرد.لذا هيچ‌گاه آمريكا و اشرار اروپا حاضر نشدند انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي را به رسميت بشناسند. نظام ما 45 سال با تهديد، تحريم، تخريب و ... غرب روبه‌رو است.
از زماني كه جرج سوروس يهودي اعلام كرد ؛ مي‌شود زير ميز بازي دموكراسي زد و نتيجه را نپذيرفت، حيات و مشروعيت دموكراسي در جهان زير سؤال رفت.
او به انقلاب نارنجي در كشورهايي كه زير يوغ و سلطه غرب خارج مي‌شوند نياز به اين بدعت داشت، اما نمي‌دانست اين رويكرد روزي گريبان كشورهايي را خواهد گرفت كه خود را مهد دموكراسي مي‌دانند . آمريكا از دوران ترامپ وارد اين وادي شد. فرانسوي‌ها از اين مصيبت در امان نيستند كافي است پس از اعلام نتايج انتخابات پارلماني اخير، وضعيت اين كشور را ملاحظه كرد.
دموكراسي در جهان به تعبير پاپ ، دچار سرطان است . سخنان پاپ يك رونمايي تلخ از روند دموكراسي‌خواهي در جهان است.
در حالي كه به روايت پاپ، دموكراسي در جهان از سرطان رنج مي‌برد ملت ايران در چهاردهمين انتخابات رياست جمهوري، بلوغ سياسي خود را در صيانت از مردم‌سالاري ديني نشان دادند و تصوير زيبايي از دموكراسي‌خواهي را ترسيم كردند.
راه علاج اين سرطان ساخت سياسي «مردم» پايه است نه «سرمايه» پايه!
در هر انتخابات دو قطب با هم نهايتا رقابت مي‌كنند.دو قطبي آنتاگونيستي و آشتي‌ناپذير دشمن دموكراسي است. دوقطبي مسالمت‌آميز منجر به اقتدار و امنيت ملي و صيانت از منافع ملي مي‌شود. غرب با اخلال در دوقطبي مسالمت‌آميز دنبال منافع خود در كشورهايي است كه مردم‌سالاري را براي نوع حكمراني انتخاب كرده اند.
2- شهادت آیت‌الله رئيسي رئيس‌جمهور و امير عبداللهيان وزير خارجه و همراهان يك شوك جدي به روند حكمراني در ايران بود. در كمتر از 50 روز نظام با تكيه بر آداب مردم‌سالاري ديني يك انتخابات رقابت‌آميز را در كمال امنيت ، سلامت و آرامش برگزار كرد.
به محض اعلام موفقيت رئيس‌جمهور منتخب ، رقبا به او تبريك گفتند و به راحتي، انتقال قدرت صورت گرفت. از دماغ كسي هم خون نيامد. طي دو دور انتخابات 55 ميليون انسان به پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و رئيس‌جمهور خود را انتخاب كردند.
اين نظم، آرامش و نحوه مشاركت مردم ، دولت‌هاي جهان را به شگفتي واداشت و پيام‌هاي تبريك را به فرد منتخب سرازير كرد. از تمام كشورها فقط آمريكا و سه كشور شرور اروپايي كه دشمن دموكراسي در جهان شناخته شدند خشنود نشدند و حاضر نشدند به منتخب ملت تبريك بگويند و رأي ملت ما را به رسميت بشناسند.
علت اين ناخشنودي آن است كه آن‌ها نظام هاي برخاسته از راي ملت كه منافع ملي را نمايندگي مي‌كنند، به رسميت نمي‌شناسند . اين چهار كشور با آنكه امضاي خود را پاي يك پيمان و معاهده براي پايان دادن به تهديدها و تحريم‌ها گذاشته‌اند، مسير پيمان‌شكني را مي‌پيمايند به كمترين قول و قرار بين‌المللي و حقوق بين‌الملل پايبند نيستند. اساس كار آن‌ها نقض حقوق بشر و نقض آزادي‌هاي انساني است. آنها يك تهديد جدي براي صلح و امنيت و آینده دموكراسي در جهان هستند.
رئيس‌جمهور منتخب بايد پاسخ اين گستاخي و بي‌احترامي را بدهد. او بايد ثابت كند دنيا فقط اين 4 كشور شرور نيست. در دنيا بيش از 200 كشور وجود دارد كه اغلب آن‌ها از جنايات آمريكا و هم‌پيمانان اروپايي او بيزار هستند.

پي‌نوشت :
1- سخنان پاپ در شهر تريسته در شمال شرقي ايتاليا 16/4/1403


پست های مرتبط

پیام بگذارید